Szczegółowe informacje dotyczące udziału w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

SZUKAMY OSÓB:

  1. które ukończyły co najmniej studia I stopnia na kierunku Dietetyka lub Żywienie Człowieka;
  2. samodzielnych, przedsiębiorczych i zorganizowanych – gotowych i chętnych do założenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie zachęcamy osoby, które już mają własną działalność;
  3. komunikatywnych i lubiących pracę z ludźmi – szczególnie z dziećmi, ponieważ staż i późniejsza praca będzie polegać na prowadzeniu szkoleń, warsztatów i konsultacji z zakresu dietetyki dla dzieci i dorosłych;
  4. mobilnych, ponieważ szkolenia będą odbywać się w Warszawie, a praktyka w kilku placówkach w okolicy miejsca zamieszkania.

OFERUJEMY:

  1. Cykl bezpłatnych szkoleń weekendowych w wymiarze 125 h (w Warszawie) z zakresu: żywienia dzieci do lat sześciu, komunikacji i umiejętności szkoleniowych oraz pracy z dziećmi, prowadzenia własnej firmy (wrzesień 2016 – luty 2017).
  2. Bezpłatny staż z refundacją kosztów dojazdu do placówek, co daje średnio 500-600 zł netto miesięcznie, który trwa 4 – 5 miesięcy i polega m.in. na prowadzeniu warsztatów dotyczących zdrowego żywienia dla personelu placówek oraz przeprowadzaniu analiz jadłospisów w żłobkach i przedszkolach (listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r.).
  3. Możliwość przystąpienia do Stowarzyszenia Edukatorów programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, którego ambicją jest zyskanie statusu organizacji opiniotwórczej w zakresie żywienia dzieci, ale też integracja środowiska edukatorów żywieniowych i pozyskiwanie środków na kolejne działania i projekty edukacyjne.
  4. Możliwość skorzystania ze wsparcia biznesowego oferowanego przez AIP, w tym szkoleń, konwersatoriów dedykowanych grupie zawodowej edukatorów, jak również spotkań networkingowych.

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Należy wysłać CV ze zdjęciem na adres kontakt@zdrowojemy.info

Do wybranych osób odezwiemy się w ciągu tygodnia od otrzymania aplikacji z informacją o dalszych krokach.

Planowany harmonogram zjazdów można pobrać w pliku pdf TUTAJ. Terminy zjazdów mogą ulec drobnym zmianom, ale postaramy się tego uniknąć.

O PROGRAMIE

Partnerzy programu:

Świadomi wagi żywienia we wczesnym okresie życia oraz zaniepokojeni wynikami badań dotyczących stanu odżywienia dzieci („Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy” [Weker H. i wsp.: „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy”. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011.]) utworzyliśmy partnerstwo, którego celem jest promowanie prawidłowego żywienia we wczesnym okresie życia poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszych dzieci oraz wzrost świadomości roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród dorosłych.

Dzięki programowi chcielibyśmy również wesprzeć młodych ludzi (choć nie tylko) w uruchamianiu własnej działalności rynkowej w zakresie żywienia dzieci. Dlatego naszym Edukatorom oferujemy również szkolenia z zakresu planowania biznesu i zakładania działalności. Chcielibyśmy zapewnić im dobry start, dzięki czemu będą mogli samodzielnie realizować nasz główny cel – zmieniać świadomość dorosłych i dzieci w temacie żywienia.

NASZYM EDUKATOROM OFERUJEMY:

Pakiet szkoleń

Bezpłatne szkolenia w wymiarze 125 h odbywają się w Warszawie w wybrane weekendy, (tj. w soboty i w niedziele) i podzielone są na bloki szkoleniowe:

Nazwa modułu Instytucja odpowiedzialna merytorycznie
Komunikacja i animacja zajęć grupowych z osobami dorosłymi. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
Żywienie kobiet w ciąży i dzieci do 6 roku życia. SGGW i IMiD
Finanse, mikromarketing, Digital IQ, Zarządzanie klientami AIP
Mikrobiznes, podstawy - zakładanie własnej firmy AIP
Animacja zajęć z małymi dziećmi. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego

Podczas szkoleń Edukatorzy mają między innymi możliwość usystematyzowania lub uzupełnienia wiedzy dotyczącej żywienia kobiet w ciąży i dzieci; uczą się prowadzić warsztaty dla dorosłych i dzieci; otrzymują scenariusze zajęć i materiały do dystrybuowania w placówkach.

Staż

Każdy z Edukatorów ma pod swoją opieką do 8 placówek (żłobków lub przedszkoli), w których zobowiązany jest przeprowadzić dwie analizy jadłospisów oraz 16 h dydaktycznych warsztatów lub konsultacji.

Czynność Czas potrzebny na realizację
Analiza jadłospisu dekadowego – w każdej placówce przeprowadzana dwukrotnie, pierwsza przed rozpoczęciem stażu oraz druga po około 3-4 miesiącach. Analiza ma na celu na początku skłonienie placówki do zmian poprzez uświadomienie pracownikom obszarów do poprawy, później zaś pokazanie, jakie zmiany zostały rzeczywiście przeprowadzone. Należy też wziąć pod uwagę czas, który trzeba poświęcić na zebranie danych oraz rozmowę z dyrektorem placówki. 8 x 3 h x 2 = 48 h
Przeprowadzenie warsztatów konsultacji dla personelu placówki na wybrane tematy w wymiarze 16 godzin dydaktycznych (12 godzin zegarowych) dla każdej z nich. 8 x 12 h = 96 h
Razem 144 h

Należy wziąć pod uwagę, że czas wyliczony powyżej jest w pewnej mierze szacunkowy. Kandydat powinien też pamiętać, że w przypadku realizowania warsztatów w niektórych placówkach oddalonych od jego miejsca zamieszkania, należy uwzględnić czas dojazdu. Program chce zaoferować szczególne wsparcie placówkom z mniejszych miejscowości, które bardzo często nie mają możliwości wzięcia udziału w wielu projektach dostępnych w dużych miastach, ich potrzeba jest więc większa. Poszukujemy osób mobilnych, które będą mogły dojechać do okolicznych miejscowości, aby zaoferować tamtejszym placówkom wsparcie edukacyjne.

Staż jest bezpłatny. Natomiast zwracamy koszty przejazdów do placówek będących pod opieką Edukatora podczas stażu. Do kosztów zaliczamy tzw. dietę i ryczałt za przejazdy lub – jeżeli są to długie dystanse - tzw. kilometrówkę. W praktyce są to koszty rzędu 500 - 600 zł netto na miesiąc. W trakcie stażu będą odbywać się spotkania superwizyjne prowadzone przez naszych trenerów, podczas których Edukatorzy otrzymają wsparcie i rady związane z realizacją warsztatów.

Bezpłatny dla placówek program obejmuje szkolenia dla personelu, w trakcie których Edukatorzy mają szansę nawiązać z nimi relacje i zaoferować komercyjną współpracę, np. w postaci konsultacji i warsztatów dla rodziców. Organizatorzy programu będą wspierać działalność marketingową Edukatorów.

Wsparcie w prowadzeniu własnej firmy

W trakcie stażu lub po nim Edukator ma możliwość skorzystania z bezpłatnego 6-miesięcznego wsparcia biznesowego, które polega albo na:

  1. Inkubacji, obejmującej szkolenia biznesowe (realizowane w ramach AIP), szkolenia i konwersatoria dedykowane Edukatorom, spotkania networkingowe, dostęp do powierzchni coworkingowej oraz sal spotkań, obsługi księgowej i prawnej;
  2. albo: co-workingu, obejmującym szkolenia biznesowe (realizowane w ramach AIP), szkolenia i konwersatoria dedykowane Edukatorom, dostęp do sal spotkań.