Stowarzyszenie Edukatorów Żywieniowych “Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy”

Stowarzyszenie Edukatorów Żywieniowych “Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy” stanowi kontynuację i rozszerzenie idei przyświecającej programowi ZJZR od początku jego istnienia: promowania prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci w Polsce.

Stowarzyszenie powstało z chęci stworzenia czegoś trwałego – ogólnopolskiej organizacji w profesjonalny sposób podchodzącej do tematyki zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Chcemy dotrzeć do każdego dziecka i każdego rodzica w Polsce aby wspólnie rozwiązać problem nadwagi i otyłości polskich dzieci.

Pragniemy uczestniczyć w dialogu publicznym dotyczącym zdrowego żywienia dzieci: edukować i proponować zmiany przepisów dotyczące żywienia dzieci, angażować w nasze działania różne grupy: edukatorów działających w całym kraju, firmy aktywnie wspierające nasze wysiłki, partnerskie organizacji pozarządowych, jak również wspierających nas darczyńców indywidualnych.

Razem możemy zmienić przyszłość dzieci w Polsce!